Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne Zamówienia Stawki, kwoty, wskaźniki Galeria

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-06-18

Złotowski Tydzień Przedsiębiorczości

ZŁOTOWSKI  TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w dniach 21 – 24 czerwca 2016r. organizuje
Złotowski Tydzień Przedsiębiorczości mający na celu promocję przedsiębiorczości
wśród mieszkańców powiatu złotowskiego.

 • 21 czerwca 2016r. (wtorek) w godz. 8.00 do 13.30

  Powiatowy Urząd Pracy będzie prezentował usługi i instrumenty rynku pracy w specjalnie przygotowanym miejscu przed budynkiem PUP. Oferta skierowana jest dla pracodawców oraz osób bezrobotnych. W tym dniu będzie można uzyskać obszerną informację na temat możliwości ubiegania się przez osoby bezrobotne o bezzwrotne jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej, a pracodawcy o aktualnie realizowanych projektach aktywizacji bezrobotnych.
 • 22 czerwca 2016r. (środa) godz. 9.00 do 14.00 Plac Konstytucji przed budynkiem Starostwa Powiatowego.

  W tym dniu mieszkańcy będą mogli uzyskać szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prowadzącej Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Piły oraz LGD „Krajna Złotowska” ze Złotowa.
 • 23 czerwca 2016r. (czwartek) godz. 9.00 oraz 12.00

  Powiatowy Urząd Pracy organizuje warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego „Kreowanie przedsiębiorczości – warsztaty dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej”
 • 24 czerwca 2016r. (piątek), godz. od 8.00 do 13.30

  Prezentacja usług oraz instrumentów rynku pracy przed budynkiem PUP w Złotowie (indywidulane konsultacje dla osób bezrobotnych ubiegających się o środki na otwarcie działalności gospodarczej oraz pracodawców)

ZAPRASZAMY

 

>>> ulotka - Złotowski Tydzień Przedsiębiorczości

2016-06-17

Bon na zasiedlenie 7.000 zł

Bon na zasiedlenie

2016-06-13

SZKOLENIE NA MAGAZYNIERA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SZKOLENIEM NA


MAGAZYNIERA
Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

I UPRAWNIENIAMI NA OBSŁUGĘ WÓZKA JEZDNIOWEGO
Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ  

 

ZGŁOŚ SIĘ DO SWOJEGO POŚREDNIKA PRACY

JUŻ W CZERWCU ORGANIZUJEMY SZKOLENIE SPECJALNIE DLA CIEBIE
NA POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY.

2016-06-07

Praca obywateli Republiki Mołdawii

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, iż w myśl art. 87 ust. 1 pkt.12 lit. f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 645 i 691) obywatele Republiki Mołdawii przebywający w Polsce w ruchu bezwizowym są uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę lub zarejestrowania przez właściwy powiatowy urząd pracy oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o zamiarze wykonywania pracy. W drugim przypadku obywatel Mołdawii może pracować do 6 miesięcy łącznie w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Informujemy, iż w formularzu elektronicznym e-oświadczenia znajduje się pole „inny tytuł pobytowy” umożliwiające wpisanie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

 

Informujemy również, iż w związku z powyższym druk oświadczenia uległ zmianie. Aktualny druk dostępny jest na stronie www.pupzlotow.pl

Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Szkolenia PUP Złotów Szkolenia grupowe nie dotyczy od 2016-04-14
do 2016-12-31
Projekty i programy PUP Złotów Staże, Dotacje, Szkolenia, Prace Interwencyjne nie dotyczy od 2016-03-31
do 2016-06-30
Projekty i programy PUP Złotów Staże, Dotacje, Szkolenia, Bony, Prace Interwencyjne nie dotyczy od 2016-03-18
do 2016-06-30
Propozycje / Nabory wniosków PUP Złotów Działalność gospodarcza, Szkolenia, Bon na zasiedlenie nie dotyczy od 2016-03-01
do 2016-06-30
Porady grupowe PUP Złotów nie dotyczy nie dotyczy od 2016-03-01
do 2016-06-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP Złotów nie dotyczy nie dotyczy od 2016-03-01
do 2016-06-30
Propozycje / Nabory wniosków PUP Złotów Staże, Prace Interwencyjne nie dotyczy od 2016-03-01
do 2016-06-30
< poprzednia 1 następna >